Levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap er immateriell kulturarv

Folkedanstradisjonen er levende i hele landet. Vi inviterer deg til å registrere din levende tradisjon! Send inn ditt bidrag

Kappleik

Kappleik er en konkurranse i norsk folkemusikk og folkedans. Visste du at det finnes kappleiker både nasjonalt, regionalt og lokalt?

Les om kappleik her

Hva er din immaterielle kulturarv? Vi vil gjerne ha ditt bidrag!

Festivaler kan også være immateriell kulturarv

Kanskje er det en festival der du bor? Se bidrag fra hele landet

Nyeste bidrag

Klinkbåttradisjonen er en del av vår maritime kulturarv

Diskusjon mellom tradisjonsbåtbyggere Utfører du et håndverk? Send inn ditt bidrag

Du kan gjenbruke materiale vårt