Levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap er immateriell kulturarv

Muntlig fortelling

Heidi er forteller, og hun er godt kjent i fortellermiljøet i Norge, Norden og resten av verden. Fortellingene som fortelles er primært tradisjonelle fortellinger, gjerne fortellinger man selv har fått muntlig overlevert fra en annen. Denne tradisjonen byr på mange fine kulturmøter!

Les hva Heidi sier om muntlig fortellerkunst

Dine tradisjoner kan være beslektet med tradisjoner andre steder

Festivaler kan også være immateriell kulturarv

Kanskje er det en festival der du bor? Se bidrag fra hele landet

Nyeste bidrag

Klinkbåttradisjonen er en del av vår maritime kulturarv

Diskusjon mellom tradisjonsbåtbyggere Utfører du et håndverk? Send inn ditt bidrag

Du kan gjenbruke materiale vårt