Kulturdirektoratet har laget en kunnskapsbank over levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap i Norge. Ved å sende inn ditt bidrag til kunnskapsbanken er du med på å synliggjøre mangfoldet av immateriell kulturarv i Norge, og øke kunnskapen om denne delen av kulturarven.

Hvert år arrangeres festivalen Paaskiviikko

Paaskiviikko er en kvensk festival som arrangeres hvert år i juni måned.

Å spille på langeleik læres ved å se, høre og gjøre

Unge tradisjonsutøvere lærer seg kunsten å spille, her fra Jørn Hilme-stemnet i 2016.

Du kan gjenbruke tekst og bilder fra nettsiden

Les mer om gjenbruk