Ski blir hogge til med øks

Levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap er immateriell kulturarv

Noen steder i landet bygges det fortsatt treski. Vi inviterer deg til å registrere din levende tradisjon! Send inn ditt bidrag

Tradisjonsrik julemat

Jula er full av ulike tradisjoner. Det finnes mange kilder om høytiden fra ulike deler av landet, og de strekker seg gjerne over flere hundre år. De ulike mattradisjonene er en viktig del av høytiden, og Gunn Jorunn Sørum har skrevet en artikkel om tradisjonsrik julemat.

Les artikkelen her

Hva er din immaterielle kulturarv? Vi vil gjerne ha ditt bidrag!

Festivaler kan også være immateriell kulturarv

Kanskje er det en festival der du bor? Se bidrag fra hele landet

Nyeste bidrag

Å spille på langeleik er en levende kulturarv i Norge.

To unge tradisjonsbærere på Jørn Hilme-stevnet i 2016. Spiller du et instrument? Send inn ditt bidrag

Du kan gjenbruke materiale vårt