Leaves

Blaafargeriet

Blåfarging av tekstiler

Den formelle betegnelsen for faget har UNESCO-kommisjonen definert den 28.11.2018 og er: "Resist blockprinting and Indigo Dyeing", og ble da innskrevet på lista over immaterielt kulturarv.
Teknikken ble også praktisert i Skandinavia. I Trondheim beviselig i Schjølbergs Farveri fram til begynnelsen av 1960-tallet.

Skrevet av Blaafargeriet. Sist oppdatert 31. mai 2021. Vil du gjenbruke innholdet? Innholdet har fri gjenbruk

Om tradisjonen og kunnskapen

UNESCO har den 28.11.2018 satt "Resist Blockprinting and Indigo Dyeing"
på lista over immaterielt kulturarv.
Faget er sammensatt av tekstiltrykk og tekstilfarging med naturlig Indigo-blått.
Siden man trykker med trykkblokker krevde faget også en såkalt "Formskjærer".
I Skandinavia var faget oftest innlemmet i virksomheten til større fargerier.
Slik også i Trondheim, der Schjølbergs Farveri besto til slutten av 1950-tallet.
Teknisk tilhører teknikken "reservetrykk"-teknikken.
Man trykker via en trykkblokk med en spesiell melmasse på lin- eller bomullstoffer.
Trykket beskytter (reserverer) mot fargingen i et Indigo-bad, som gjentas opp til 12
ganger a en halv time. Indigo som fargestoff må oksidere i lufta mellom hvert dypp.
Ikke er trykkingen meget tidkrevende, - også fargingen tar som regel en lang arbeidsdag for å få farget ferdig et stykke stoff.
Stoffet blir strammet på et stativ, som tillater å hekte på mange meter i gangen.
Blåfargerne har alltid gått på vandring gjennom hele Europa etter læretiden.
Fordi alle europeiske fargerier brukte samme tradisjon, kunne de vandrende farger-gesellene få arbeid hvor som helst i kortere eller lengre tid.
Denne mobiliteten og fleksibiliteten forklarer også likheten av trykkmønstrene
i Europa, der det er ubetydelige forskjeller mellom Nord-Italia, Slovenia, Ungarn, Russland eller Norge.
Blåfargen ble opprinnelig bare tillatt i overklassen, før den gikk sin seiersgang gjennom borgerskapet og til slutt, med oppfinnelsen av arbeidstøy og jeansen arbeiderklassen.
Idag er Indigoblått den fargen som dominerer globalt.
For 30 år siden, utdannet som kunsthandverker innen stofftrykk og grafikk, begynte
min "blå vei". Faget kunne enda læres hos mestre i Øst-Europa og jeg har holdt på
med det siden.
Mitt Blaafargeriet har 25-års-jubileum våren 2019.

Kunnskapsoverføring

Det har ikke lyktes å få interesse nok i det offentlige til kunnskapsoverføring av faget, dessverre.

Historisk bakgrunn

Formskjærerne , de som produserte trykkblokker, finnes ikke lenger.
Hans Joachim Frindte i Tyskland er den siste uten etterfølger.
Faget består av en blanding av treskjærer og formskjærer for tapettrykk.
Hundrevis av små messingdeler danner mønstrene i blokker og/eller trevalser.
Tekstiltrykk med blokk er nesten utdødt også og definitivt trykking med reserve-
masse kombinert med farging med Indigo er redusert til ca. 30 personer i Europa.
De fleste av utøverne har tatt i bruk kjemikalier, slik at Indigofargingen kan reduseres til 10 minutter.
Jeg fortsetter med den originale teknikken, der fargebadet kun inneholder Indigo, jern og kalk.
Sett i dagens lys på forurensning og miljø nekter jeg å bruke kjemikalier i mitt fargebad og jeg er sikker på at dette på sikt vil bli et krav.
Bare Originalblaudruck Koo ved den ungarsk-østerriske grensen praktiserer på samme måten enda.
Mitt arbeid er muligens ubetydelig her i landet, men i verden ellers ønsker mange å lære seg faget i gammel stil.
I India har jeg på frivillig basis vært med på å bygge opp 2 blåfargerier/- trykkerier.
Det meste av ekspertisen og kunnskapen kommer opprinnelig derfra, noe som gjennom kolonitiden ble glemt pga. koloniherrenes påtvungne bruk av kjemiske
farger.
Blaafargeriet og fargeriene hos Avani Kumaon og Aranya Naturals i India besøkes av tekstileksperter og tekstildesignere fra hele verden for å se på farging med naturlige midler, med fokus på økologi og sustainability. Dette lover godt.

Plan for videreføring

Teknikken i Blåfargeriet er museal, men innebærer viktige elementer
for hvordan trykking og farging av tekstiler vil se ut i framtiden.
Arbeidsintensiv som farging med Indigoblått er, så kan den automatiseres veldig enkelt.
vi skal forsøke dette i et av fargeriene i India etterhvert.
Uten direkte interesse og innsats fra de faglig ansvarlige norske myndigheter
står dette på stedet hvil.
Jeg kan ikke gjøre mer i så henseende. Siden over 20 år har jeg prøvd...

Kan du bidra med innhold til artikkelen? Foreslå bilder til bidraget eller foreslå forbedringer av tekst

Spørsmål og kommentarer

Legg igjen en kommentar