Om kunnskapsbanken

Tradisjoner holdes i live ved at kunnskap deles og overføres mellom mennesker. Kulturrådet har derfor laget en kunnskapsbank for å synliggjøre mangfoldet av levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap som finnes i Norge.

Immateriell kulturarv kan være skikker og ritualer, musikk, dans og muntlige fortellinger – det kan være håndverkskunnskap og kunnskap om naturen og universet.

Del din kunnskap

Sitter du på kunnskap du vil dele?

Kulturrådet ønsker bidrag fra alle deler av landet, og fra ulike miljøer. Vi er særlig opptatt av å få frem levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap i ulike minoritetsmiljøer. Bli med på dugnaden!

Her kan du dele ditt bidrag.

Målet med kunnskapsbanken

  • gjøre ulike praksiser og uttrykk synlig for flere
  • lede folk til mer kunnskap om slike tradisjoner og praksiser
  • gi informasjon som øker etterspørselen etter lokalt forankrede skikker og tradisjoner
  • øke anerkjennelsen av egen og andres kulturarv
  • spre god praksis for å videreføre kunnskapen

Kulturrådets rolle

Kunnskapsbanken er en fortegnelse over immateriell kulturarv i Norge. Alle land forplikter seg til å opprette en fortegnelse over immateriell kulturarv på sitt territorium når de ratifiserer UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven av 2003. Kunnskapsbanken er en del av Kulturrådets arbeid med å følge opp konvensjonen og gjøre den kjent i Norge.

Kulturrådet har redaksjonelt ansvar for kunnskapsbanken. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som ikke passer med nettstedets profil. Bidrag som ikke følger kravene til oppdatering vil også kunne bli slettet.

Vil du lære mer om konvensjonen?

Mer informasjon om UNESCO-konvensjonen om vern av immateriell kulturarv finner du her.