Om kunnskapsbanken

Tradisjoner holdes i live ved at kunnskap deles og overføres mellom mennesker. Kulturrådet har derfor laget en kunnskapsbank for å synliggjøre  mangfoldet av levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap som er i Norge

Immateriell kulturarv kan være skikker og ritualer, musikk, dans og muntlige fortellinger – det kan være håndverkskunnskap og kunnskap om naturen og universet.

Del din kunnskap

Sitter du på kunnskap du vil dele?

Kulturrådet ønsker bidrag fra alle deler av landet, og fra ulike miljøer. Vi er særlig opptatt av å få frem levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap i ulike minoritetsmiljøer. Bli med på dugnaden!

Her kan du dele ditt bidrag

Målet med kunnskapsbanken

  • gjøre ulike praksiser og uttrykk synlig for flere
  • lede folk til mer kunnskap om slike tradisjoner og praksiser
  • gi informasjon som øker etterspørselen etter lokalt forankrede skikker og tradisjoner
  • øke anerkjennelsen av egen og andres kulturarv
  • spre god praksis for å videreføre kunnskapen

Kulturrådets rolle

Denne nettsiden er en del av Kulturrådets arbeid med å følge opp og gjøre UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven kjent i Norge. Kulturrådet har redaksjonelt ansvar for fortegnelsen.

Alle land forplikter seg til å opprette en nasjonal fortegnelse når de ratifiserer  UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven fra 2003. Mer informasjon om konvensjonen finner du her.

Vi forbeholder seg retten til å fjerne innlegg som ikke passer med nettstedets profil. Bidrag som ikke følger kravene til oppdatering vil også kunne bli slettet.