Om nettstedet

Nettstedet Immateriellkulturarv.no er den nasjonale fortegnelsen over immateriell kulturarv i Norge. Immateriell kulturarv kan være tradisjoner, skikker, musikk, dans og muntlige fortellinger, samt håndverkskunnskap og kunnskap om naturen og universet.

Nettsiden inneholder en del av de tradisjoner, praksiser og den kunnskap som finnes, men vi trenger flere bidrag for å få mer kunnskap om immateriell kulturarv i Norge. Hensikten med fortegnelsen er å vise et mangfold av kulturuttrykk. Kulturrådet ønsker bidrag fra ulike deler av landet, fra ulike miljøer, og vi er spesielt opptatt av å få frem praksiser og kunnskap fra minoritetsmiljøer.

Alle land forplikter seg til å opprette en nasjonal fortegnelse når de ratifiserer  UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven fra 2003. Mer informasjon om konvensjonen finner du her.

Ønsker du å registrere et bidrag?

Fortegnelsen er åpen for alle, og du er velkommen til å registrere de skikker, tradisjoner og kunnskap som du mener bør være med i en slik oversikt. For å sende inn bidrag må du først registrere deg som bruker her. Når du har registrert deg, står du fritt til å sende inn så mange bidrag du ønsker. I skjemaet ber vi deg fylle ut informasjon om din immaterielle kulturarv, og vi oppfordret til at bilder/videoer også legges ut.

Utøvere/utøvermiljøer må ha rettigheter til det materialet som legges ut og må følge norske opphavsrettsregler. Bidragsytere som registrerer sine bidrag på fortegnelsen vil bli bedt om å oppdatere informasjon om arbeidet med tre års mellomrom.

Videreføring av immateriell kulturarv

Immateriell kulturarv kan være tradisjoner, skikker, musikk, dans og muntlige fortellinger, samt håndverkskunnskap og kunnskap om naturen og universet. Kunnskapen eller praksisen er blitt overført fra folk som har levd før deg, og den er fremdeles i bruk. I denne sammenhengen er vi spesielt opptatt av prosessen som fører til at den tradisjonelle kunnskapen holdes i hevd og lever videre gjennom kreative tilpasninger og ny kunnskap.

Hva er Kulturrådets rolle?

Denne nettsiden er en del av Kulturrådets arbeid med å følge opp og gjøre konvensjonen om immateriell kulturarv kjent i Norge. Målet er å bygge kunnskap og videreføre kompetanse om arbeid med immateriell kulturarv. Kulturrådet har redaksjonelt ansvar for fortegnelsen. Vi forbeholder seg retten til å fjerne innlegg som ikke passer med nettstedets profil. Bidrag som ikke følger kravene til oppdateringer vil også kunne bli slettet.