Presse

Kulturrådet har etablert en fortegnelse over immateriell kulturarv i Norge. Hensikten er å vise mangfoldet av kulturuttrykk fra ulike deler av landet. Dette arbeidet er en del av det alle land forplikter seg til når de ratifiserer UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven fra 2003. Denne verdensomspennende avtalen legger til rette for at folk skal kunne ta vare på kulturelle praksiser som videreføres fra generasjon til generasjon og gir opplevelse av kontinuitet og identitet. Fortegnelsen er åpent for alle.

Om gjenbruk av tekster fra dette nettstedet

Brukerne som registrer sine bidrag på fortegnelsen velger selv hvordan tekstene de skriver skal kunne gjenbrukes av andre, og kan velge fri gjenbruk og begrenset gjenbruk. Under hvert bidrag er den markert om innlegget har fri eller begrenset gjenbruk.

Fri gjenbruk

Fri gjenbruk gir leseren utvidede rettigheter til å bruke tekstene utenfor denne nettsiden. Det betyr at det kan kopieres, republiseres og bygges videre på den uten å spørre om lov først. Det må imidlertid gjøres tydelig hvem som er tekstens forfatter, og lenke tilbake til bidraget. Fri gjenbruk betyr at tekstene får en Creative Commons-lisens CC-BY-SA-3.0.

Begrenset gjenbruk

Er innlegget markert med begrenset gjenbruk, betyr det at leseren har færre rettigheter til å bruke tekstene dine utenfor denne nettsiden. De må spørre opphavrettshaveren om lov før de kan kopiere, republisere og bygge videre på dem.

Kulturrådets anbefaling

Kulturrådet oppfordrer bidragsyterne til å å lisensiere bidragene sine med fri gjenbruk. Når bidrag kan gjenbrukes fritt, åpner det for at skoler, universiteter, høgskoler og mediehus kan inkludere dem bedre i undervisning og redaksjonelle produkter. Det gjør at kunnskapen om immateriell kulturarv kan spres til enda flere.

Kontakt

Kulturrådet er ansvarlig for drift og utvikling av registeret. Henvendelser angående bruke av materiell fra nettsiden kan rettes til Kulturrådet på epost:

ika@kulturradet.no