Presse

Kunnskapsbanken er en fortegnelse over immateriell kulturarv i Norge. Kunnskapsbanken er etablert av Kulturrådet. Hensikten er å vise mangfoldet av levende kulturuttrykk fra ulike deler av landet. Fortegnelsen er en del av det alle land forplikter seg til når de ratifiserer UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven fra 2003. Denne verdensomspennende avtalen legger til rette for at folk skal kunne ta vare på kulturelle praksiser som videreføres fra generasjon til generasjon og gir opplevelse av kontinuitet og identitet.

Hvem som helst kan sende inn bidrag til kunnskapsbanken. Bidragene kan fritt lenkes til og siteres.

Om gjenbruk av tekster fra dette nettstedet

Brukerne som registrer sine bidrag på fortegnelsen velger selv hvordan tekstene de skriver skal kunne gjenbrukes av andre – enten fritt eller begrenset. Hvert bidrag er markert med fri eller begrenset gjenbruk.

Les mer om gjenbruk her.

Kontakt

Kulturrådet har redaksjonelt ansvar for Kunnskapsbanken. Henvendelser om bruk av materiell fra nettsiden kan rettes til Kulturrådet på e-post: ika@kulturradet.no.

Presse-henvendelser kan også rettes til Kulturrådets pressekontakter.

For mer informasjon om enkeltbidragene som er tilgjengelige i Kunnskapsbanken kan du kontakte artikkelforfatterne direkte.