Arts Council Norway has set up a knowledge bank to highlight the diversity of living traditions and traditional knowledge to be found in Norway. By submitting your contribution to the Knowledge Bank, you are helping to highlight the diversity of Norway's intangible cultural heritage and increase awareness of this aspect of cultural heritage.

Hvert år arrangeres festivalen Paaskiviikko

Paaskiviikko er en kvensk festival som arrangeres hvert år i juni måned.

Å spille på langeleik læres ved å se, høre og gjøre

Unge tradisjonsutøvere lærer seg kunsten å spille, her fra Jørn Hilme-stemnet i 2016.

You can reuse the text and images from the website

Read more about reuse