Send inn bidrag

Din kunnskap er verdifull! Ved å sende inn ditt bidrag til kunnskapsbanken er du med på å synliggjøre mangfoldet av immateriell kulturarv i Norge, og øke kunnskapen om denne delen av kulturarven.

Vi ønsker oversikt over alle kjente og ukjente tradisjoner som finnes i ulike miljøer og på ulike steder i Norge.

Kunnskapsbanken er åpen for alle. Du kan dele ditt bidrag ved å opprette en bruker og logge deg inn på nettsiden. For å dele et bidrag blir du bedt om å legge inn følgende informasjon:

  1. Sammendrag: Dette vil vises øverst, under overskriften. Forklar kort hva din praksis går ut på.
  2. Om tradisjonen og kunnskapen: Beskriv hvordan det gjøres, når man holder på med det og hva man trenger for å utføre det. Er det bestemte sosiale sammenhenger der man holder på med dette?
  3. Utøvere med høy kompetanse: Skriv inn utøvere som praktiserer ferdigheten godt eller har høy kompetanse. Sørg for at personen(e) har gitt samtykke til å navngis.
  4. Kunnskapsoverføring: Beskriv hvordan praksisen tradisjonelt blir lært bort til nye utøvere.
  5. Historisk bakgrunn: Beskriv om man gjør det samme i dag som tidligere. Beskriv også hvordan målene og hensikten med praksisen har endret seg.
  6. Plan for videreføring: Hvilke framtidsutsikter har praksisen/ferdighetene/kulturuttrykket? Hvilke tiltak er eventuelt satt i gang for at kunnskapen skal videreføres?
  7. Bilder, videoer, lydklipp: Her kan du laste inn media som illustrerer praksisen din.

Noen av feltene i skjemaet er obligatoriske. Du kan skrive så lite eller mye du ønsker. Bidraget publiseres umiddelbart. Du kan redigere bidraget ditt når som helst.

Rettigheter og kreditering

Sørg for at du har rettigheter til å bruke bilder, video og eventuelt annet materiale. Husk å kreditere fotografen i bildeteksten. Der bildet viser lett gjenkjennelige personer, må personene samtykke til at bildet publiseres.

Hvis du omtaler navngitte personer i teksten, må de være innforstått med det.

Du kan velge om bidraget ditt skal kunne gjenbrukes fritt, eller om du vil begrense videre bruk. Les mer om gjenbruk her.

Oppdater bidraget ditt

Immateriell kulturarv handler om levende kulturell praksis. Du kan oppdatere informasjon når som helst. For å vise av praksisen du beskriver er levende og at den videreføres, forventer vi at du oppdaterer bidraget ditt minst annethvert år. Fokuser gjerne på hvordan dere jobber for å opprettholde og videreføre kunnskapen og tradisjonen.

Bidrag som ikke oppdateres i tråd med føringene, vil bli avpublisert.

Logg inn Opprett ny bruker