Kontakt

Kulturrådet har ansvaret for implementeringsarbeidet i Norge og er ansvarlig for drift og utvikling av registeret.

Hvis du har spørsmål om registrering av bidrag, kan du kontakte Kulturrådet på epostadressen ikanorge@kulturradet.no.

Vi vil også anbefale at du kontakter de norske instruktørene som har gjennomgått opplæring i konvensjonen og arbeid med fortegnelser over immateriell kulturarv i regi av UNESCO. Oversikt over disse instruktørene finner du her.

Ytterligere kontaktinformasjon til Kulturrådet finner du her.