Kontakt

Kulturrådet er ansvarlig for drift og utvikling av kunnskapsbanken.

Hvis du har spørsmål om registrering av bidrag, kan du kontakte Kulturrådet på e-post: ikanorge@kulturradet.no.

Mange miljøer i Norge er engasjert i dugnaden for å verne immateriell kulturarv. Vi har en rekke instruktører som kan gi kurs i konvensjonen og veilede utøvermiljøer i å lage fortegnelser over deres immaterielle kulturarv. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan du kan bidra, anbefaler vi å kontakte instruktørene.