FortellerRadio

Nå er Norges første FortellerRadio på lufta! På radio og på de alle fleste podkastarenaer har nordmenn kunnet høre fortelling fra norske og samiske tradisjon, morsmålsfortelling og historier fra de som jobber fulltid i denne bransjen. Hver uke har man hørt spennende historier og overraskende erfaringer fra det nygamle kunstfeltet.

Skrevet av Fortellerhuset. Sist oppdatert 20. oktober 2020. Vil du gjenbruke innholdet? Innholdet har fri gjenbruk

Om tradisjonen og kunnskapen

‘Fortellerradio: lukk øynene og se’ er et radioprogram og podcast som formidler tradisjonsfortelling og diskuterer dens plass i dagens samfunn. Målet er å ivareta og levendegjøre denne immaterielle kulturarven.
Hva er tradisjonsfortelling?
Tradisjonsfortelling formidler historier som er skapt av våre anonyme forfedre og formødre. Historiene, sagn, myter og eventyr kan både bevare kunnskap om samfunnet, om hvordan mennesker lever sammen og om lokale steder og natur. De har fungert som både underholdning og arena for opplæring i tider der skoler ikke var tilgjengelig for de aller fleste. Mange av disse fortellinger er samlet skriftlig, men i dette prosjektet er den muntlige formidlingen sentral. Den muntlige formen har blitt brukt når folk fleste var analfabeter men er en form som også appellerer sterkt den dag i dag. Som metode bruker vi lydopptak - radio og podcast som formidler tradisjonen innen muntlig fortelling og hvordan den utvikles i dag.
Programmene viser det brede mangfoldet av fortellinger og formidlingsformer som finnes i Norge blant forskjellige grupper - etnisk norske, samiske og innflyttede grupper. Deltakere fra et stort utvalg av disse gruppene er med i programmet.
Takket være teknologi, livsstil og mindre omgang mellom generasjoner er tradisjonell muntlig fortelling svært utsatt. Det norske folkemusikkmiljøet har vært flinke til å utdanne mange utøvere og står ganske sterk i forhold til folkemusikk i mange europeiske land. Norsk tradisjonsfortelling er mindre etablert, men er absolutt i en voksende fase og med dette tiltaket ønsker vi å styrke interessen for og inspirasjonen til tradisjonsfortelling.

Man kan høre Fortellerradio: lukk øynene og se på RadiOrakel FM 99.3 og på podcast-apper som Itunes og Spotify, hos https://www.fortellerhuset.no/podkast/. Prosjektet er støttet av Kulturrådet: prosjektstøtte kulturvern og Oslo Kommune.

Utøvere med høy kompetanse

FortellerRadio viser hvordan forskjellige fortellerkompetanser er i bruk i et mangfold av situasjoner der det fortelles. Det er nemlig mange arenaer der fortelling utøves. Derfor finnes det forskjellige fortellerpraksiser), om du er lærer; arbeider med integrering; er sceneforteller eller er en som samler inn eventyr. Fortellerhuset, den eldste fortellergruppen i Norge, har samlet et råd av erfarne og dyktige fortellere som finner fram til fortellere med høy kompetanse fra forskjellige felt. FortellerRadio er en mulighet for mange til å ta del i det frodige aspektet av vår immaterielle kulturarv.

Kunnskapsoverføring

FortellerRadio handler om kunnskapsoverføring på flere plan. I hver episode er minst tre fortellinger fortalt og blir da tilgjengelig utover de vanlige arenaer, som teater eller Den Kulturelle Skolesekken. Publikum som ikke har råd til å dra til Fortellerfestivalen eller som bor langt unna kan høre på. Samtidig får man kunnskap om å fortelle og om fortelling som kulturarv. Lyttere kan kjenne seg inspirert til å fortelle selv og verdsette denne formidlingsformen.
FortellerRadio har som mål både å underholde og vise styrken til tradisjonsfortellingene som ikke-belærende kunnskapsoverføring fra fortiden.

Profesjonelle fortellere arbeider ofte alene, i bibliotek, på gymsal eller teater og det er utfordrende å holde seg oppdatert på andres praksis. Innenfor fortellermiljøet fungerer programmet derfor også som en arena for kunnskapsoverføring og forståelse av hverandres yrkespraksis. For eksempel da Helga Samset snakket om det å fortelle i gymsal-settingen, der lyset er skarpt og elevene trøtte, hvordan skal man få fortellingen til å leve, transformere atmosfæren og skape dialog? Dette er en utfordring som mange fortellere vil kjenne seg igjen i.

FortellerRadio er en mulighet for informasjonsspredning om arrangementer som skjer, om festival, kurs og skriftlige kilder som er tilgjengelige.

Historisk bakgrunn

FortellerRadio er en blanding av to historiske formidlingsformer; tradisjonsfortelling og radio. Radio er et format som mange opplever som en del av hverdagen på en nær og intim måte. Radio har vært en arena for tradisjonsfortelling siden det begynte og er det fortsatt den dag idag, for eksempel den kanadiske https://www.storytellers-conteurs.ca/en/SC-Radio-CC.html . Den legger vekt på lytteropplevelsen i motsetning til fokuset på det visuelle. Stemmen fra apparatet kan på en uhøytidelig måte gjøre at lytteren får en sjanse til å reflektere over betydningen av tradisjonsfortelling i deres hverdag.
Eventyrfortelling var tidligere en del av radioopplevelsen for barn, men tradisjonsfortelling har gradvis forsvunnet, kanskje fordi man ikke har fornyet fortellerformen og det har virket gammeldags.

Plan for videreføring

Vi søker nå om å utvide arbeidet til å dekke hele Norge. Så langt har vi ikke hatt råd til reise men vi håper å inkludere utøvere fra hele landet i løpet av de kommende årene.
I tillegg samarbeider vi med det Canadiske radioprogrammet nevnt over. En del av våre gjester har vært engelskspråklige slik at vi kan dele våre program med Canada og omvendt. Fremover planlegger vi å ha programmet tilgjengelig også som engelsk podcast. Vi vil gjerne inspirere andre til bruk av radio og podcast som formidling for dette store og meningsbærende område innen verdens immaterielle kulturarven.

Kan du bidra med innhold til artikkelen? Foreslå bilder til bidraget eller foreslå forbedringer av tekst

Spørsmål og kommentarer

Legg igjen en kommentar