Drakttradisjonen i Tinn

Folkedrakttradisjonen i Tinn har stått i fare for å dø ut. Kunnskapen om tilvirkinga og bruken av draktene er prisgitt enkeltpersoner som arbeider for saken. Driftige folk i bygd og by ser viktigheten av å ivareta denne kulturarven. Hovin Husflidslag er sentrale i å videreføre kunnskapen om tilvirkinga og bruken av draktene. Det finnes per i dag (2018) ingen lokale bedrifter som produserer draktene for salg.

Skrevet av Marthe Haugerud. Sist oppdatert 20. oktober 2020. Vil du gjenbruke innholdet? Innholdet har fri gjenbruk

Om tradisjonen og kunnskapen

I drakttradisjonen finnes det fleire drakter fra forskjellige tidperioder både til kvinne og mann. Draktene var også forskjellige til hverdag, kyrkjebruk og fest. Det er helt spesielt i nasjonal sammenheng at brura blir kledd opp i en veldig spesiell hatt i dette draktområdet.
De siste åra har et aktivt lokalt folkemusikkmiljø i området vært med på å stimulere til bruk av draktene for yngre utøvere. (Tinndølan har blant annet vært med på å gjøre skjælestakken aktuell igjen. )
Hovin Husflidslag er en viktig aktør i arbeidet med å ivareta kompetansen rundt tilvirking og bruk. De har i en årrekke holdt kurs og gjort et viktig arbeid for å holde tradisjonen levende.
Fleire enkeltpersoner har kunnskap om tilvirking av de enkelte delene som settes sammen til ei heil drakt. Noen syr, noen broderer, noen vever og noen slenger band. Kompetanse om fargebruk, materialer, sting, montering, vevteknikker, bruk og oppkledning holdes i hevd. Sølvet som hører til draktene produseres nå av et fåtall sølvsmeder.

Utøvere med høy kompetanse

Hovin Husflidslag har kurslærere med spesiell kompetanse og innsikt.
Ingrid Adelssøn Dillekås var levende opptatt av håndverket knytta til de lokale skikkene. Ho var skomaker og rekonstruerte sko og var en ildsjel i miljøet rundt Hovin Husflidslag.
Gullsmed Sando på Rjukan kjenner tradisjonen godt og har kompetanse om det spesielle "Erlandsølvet".
Ågot Noss har skrevet en egen bok om drakttradisjonen i Tinn, ho var tekstilkonservator på Norsk Folkemuseum i en årrekke.

Kunnskapsoverføring

De fleste går nå på kurs i regi av husflidslaget for å lage enkeltdeler.

Plan for videreføring

I 2007 ratifiserte Norge UNESCO-konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven (2003). Konvensjonen retter oppmerksomheten mot den levende kulturarven innen 5 tema:
Tradisjonelt håndverk
Muntlige tradisjoner og uttrykk
Utøvende kunst
Sosiale skikker, ritualer og høytidsfester
Kunnskap og praksis som gjelder naturen og universet

Norges Husflidslag ble i 2014 akkreditert av UNESCO som en NGO (Non-Governmental Organisation) for å arbeide med konvensjonen. Det er vi stolte av og Rødliste-dugnaden er en metode for å gjøre dette. Våre lokale husflidslag bidrar sterkt til å opprettholde tradisjonelle håndverksteknikker og ferdigheter.

RØDLISTA i Norges Husflidslag har lånt sitt navn fra naturvernfeltet hvor begrepet knyttes til utrydningstruende plante- og dyrearter. Norges Husflidslag ser at svært mange av våre husflids- og håndverksteknikker er i faresonen for å forsvinne og setter derfor i gang en landsomfattende RØDLISTE-dugnad.

På www.husflid.no/roedlista finner du under informasjon om Rødliste–dugnaden, bl. a. oversikt over de teknikker som lokale husflidslag har valgt å arbeide spesielt med. Her legges fortløpende ut ny informasjon etter hvert som lokallagene har klar stoff til publisering. Info om utstillinger, kurs, demonstrasjoner, temakvelder, materiell for salg osv. annonseres her.
På vår Instagram- og Facebook-profil Norges Husflidslag finner du stadig oppdateringer om rødlistearbeidet landet rundt! Søker du også på Instagram på emneknaggen #rødlistahusflid finner du bilder fra mange spennende prosjekter.

Hovin Husflidslag arbeider kontinuerlig med å holde draktskikken i Tinn i hevd og holder kurs og bedriver opplæring som en del av sitt rødlistearbeid innen Immateriell kulturarv i Telemark.

Flere krefter arbeider med å ivareta kunnskapen. Det finnes en aktiv gruppe på Facebook, arbeid med en privat samling, registrering av draktdeler i regi av Norsk institutt for bunad og folkedrakt, ivrige ildsjeler og mange med mye kompetanse som ivrer for tradisjonene både innen drakt, sølv, dans og folkemusikk.
Kilder:
https://www.facebook.com/tinnsamlinga/
Aagot Noss: Klesskikk i Tinn i Telemark, Novus forlag 1999

Kan du bidra med innhold til artikkelen? Foreslå bilder til bidraget eller foreslå forbedringer av tekst

Spørsmål og kommentarer

Legg igjen en kommentar