Kongeinngangen på Nidarosdomen

Bygghytta ved Nidarosdomen

I Europa i middelalderen var det vanlig å organisere bygging av katedraler i en bygghytte. Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) er den eldste bygghytta i Norden. NDR ble opprettet i 1869 for å gjenoppbygge Nidaros domkirke (på folkemunne kalt Nidarosdomen), som delvis lå i ruiner etter flere branner i middelalderen.

Skrevet av ndr. Sist oppdatert 20. oktober 2020. Vil du gjenbruke innholdet? Innholdet har begrenset gjenbruk

Om tradisjonen og kunnskapen

I Europa i middelalderen var det vanlig å organisere bygging av katedraler i en bygghytte. Bygghyttene var lokalisert ved siden av eller i nærheten av katedralen og her var flere håndverksfag representert.

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) er den eldste bygghytta i Norden. NDR ble opprettet i 1869 for å gjenoppbygge Nidaros domkirke (på folkemunne kalt Nidarosdomen), som delvis lå i ruiner etter flere branner i middelalderen.

I Bygghytta jobber steinhuggere, murere, blyglassarbeidere, tømrere, smeder og gipsmakere sammen for å ta vare på Nidarosdomen og Erkebispegården. Sammen med håndverkerne jobber forskere med registrering, overvåkning og planlegging av nye restaureringsprosjekter.

De ulike håndverksfagene ved Bygghytta:
STEIN
Steinhuggerne som bearbeider steinen er grunnstammen i NDRs bygghytte. Steinhuggerne, som de øvrige håndverksgruppene ved NDR er opptatt av å opprettholde og videreutvikle gamle håndverksmetoder. For steinhuggernes del innebærer dette at hver enkelt stein blir hugget til med samme type verktøy i dag som det som var brukt på 1100 tallet.
MUR
Murerne ved NDR har som hovedoppgave å mure på plass de nyhugde steinene i de områdene hvor restaureringen pågår. I dag bruker murerne kalkbaserte mørtel til muringen slik det var gjort fram til sementmørtelen kom på markedet på slutten av 1800 tallet. Murerne har kunnskap om både produksjon og bruk av kalkmørtel.
SMIA
I smia utføres alt metallarbeid i bedriften. Dette er oppgaver som produksjon av verktøy til de andre håndverksgruppene. Likeså er smedene sentrale i produksjon av ulike hjelpekonstruksjoner osv. i forbindelse med restaureringsoppgaver. Nyproduksjon/restaurering og vedlikehold av hengsler og beslag er også sentrale oppgaver for smedene.
GIPS
Gipsmakerne tar avstøpninger av skulpturer og ornamentikk som steinhuggerne skal kopiere i forbindelse med restaureringsprosjekter. Likeså er jobben med å dokumentere de ulike skulpturene på Nidarosdomen en viktig oppgave for verkstedet. Denne jobben ble spesielt viktig etter at den opprinnelige gipssamlingen til NDR ble tatt av flammens rov da Erkebispegården brant i 1983.
GLASS
Hovedoppgaven til glassverkstedet er å restaurere Nidarosdomens glassmalerier, som i hovedsak er skapt av Gabriel Kielland 1908 – 1935. De fleste glassmaleriene er satt inn i vindusåpningene på en slik måte at de får kraftige ”bulinger” i forbindelse med temperaturskiftninger. Å utbedre dette ved å skifte ut de opprinnelige blyprofilene med profiler som bedre tar opp disse spenningene, er en sentral oppgave.
SNEKKER
NDR sitt snekkerverksted utfører allsidige oppgaver. Restaurering og vedlikehold av NDR sin egen bygningsmasse er en sentral oppgave. Men oppgaver som alt i fra oppsetting av spesialstillaser til produksjon/reparasjon av innredning er oppgaver som løses i snekkerverkstedet

Kunnskapsoverføring

Bygghytta ved Nidarosdomen er av Stortinget utpekt til å være et nasjonalt kompetansesenter for bevaring og restaurering av verneverdige bygninger i stein. Dette innebærer at virksomheten i tillegg til å restaurere og vedlikeholde Nidarosdomen og Erkebispegården skal bevare og videreutvikle de tradisjonelle håndverkene som er representert ved bygghytta. Handlingsbåren kunnskap fra de eldre, erfarne håndverkerne til de nye - har alltid vært vektlagt, og tverrfaglig kunnskap står høyt i hevd. I dag kombineres den tradisjonelle, interne videreutdanningen av håndverkerne med en bachelorutdanning i teknisk bygningsvern ved NTNU.

Historisk bakgrunn

I Europa i middelalderen var det vanlig å organisere bygging av katedraler i en bygghytte. Ved alle bygghyttene har man en stab som holder tradisjonelt håndverk i hevd og som i sin organisering også arbeider tverrfaglig. Slik har kunnskap blitt nedfelt gjennom generasjoner om hvordan disse byggverkenes materialer og konstruksjoner virker for seg og sammen. Dette gjør at man faktisk har klart å holde såpass mange av disse store byggverkene vedlike slik at de eksisterer i dag.

Håndverkene som er representert ved bygghyttene kan være forskjellig, men det er alltid flere. Oftest er det steinhuggere, murere, smeder og tømrere/snekkere, men også blyglassmakere/ glassmalere. Over tid har håndverksutførelsen utenfor bygghyttene endret karakter og blitt mer tilpasset industriell produksjon, mens håndverket i bygghyttene har beholdt tradisjoner og utførelser tilpasset byggverkene som bygghyttene ligger ved. Det er også et poeng at bygghytten geografisk er plassert tett ved byggverket.

I tillegg til håndverkene er det et registrerings- og planleggingsapparat som arbeider tett med håndverkerne. Denne kombinasjonen ser vi som viktig for å opprettholde byggverkene i en slik stand at de kan overleveres i all sin prakt til framtidige generasjoner. Registrerings- og planleggingsapparatet har sørget for dokumentasjon med tegninger og skriftlige dokumenter over tid og disse dokumentene ønsker man å registrere som en del av verdens dokumentarv.

Bygghyttefenomenet oppstod i middelalderen, men det er også etablert bygghytter i nyere tid. De eksiterer og utvikler seg oftest i restaureringssammenheng, f.eks. at man ved Kronborg slott etablerte en bygghytte, likeledes i Dresden i forbindelse med gjenoppbyggingen av Frauen kirche, som jo var en barokkirke som ble bombet i stykker under 2.verdenskrig. Siste skudd på stammen kan være bygghytta ved Stavanger domkirke i anledning de store restaureringsarbeidene der.

Plan for videreføring

Bygghytta ved Nidarosdomen har, gjennom sin status som Nasjonalt Kompetansesenter, fått i oppgave å restaurere og vedlikeholde Nidarosdomen og Erkebispegården - samt å bevare og videreutvikle de tradisjonelle håndverkene som er representert ved bygghytta. Bygghytta har et spesielt fokus på de små og verneverdige håndverkene.
I den senere tid har Bygghytta bistått med etablering av en egen bygghytte tilknyttet Stavenger domkirke.

Kan du bidra med innhold til artikkelen? Foreslå bilder til bidraget eller foreslå forbedringer av tekst

Spørsmål og kommentarer

Legg igjen en kommentar