Gjenbruk av ditt bidrag

Du velger selv hvordan tekstene du skriver skal kunne gjenbrukes av andre lesere. Du kan velge mellom to alternativer:

  1. Fri gjenbruk
  2. Begrenset gjenbruk

Alle kan lenke til og sitere artiklene dine fritt uten å spørre deg om lov først uansett hvilket alternativ du velger, men du har som opphavsrettsperson en del rettigheter til teksten din:

  • Du har opphavsrett til teksten din uansett om du velger fri eller begrenset gjenbruk
  • Alle som bruker tekstene dine utenfor www.immateriellkulturarv.no må opplyse om at du er forfatter av artikkelen

Fri gjenbruk

Velger du fri gjenbruk, gir du leseren utvidede rettigheter til å bruke tekstene dine utenfor denne nettsiden. Det betyr at de kan kopiere, republisere og bygge videre på dem uten å spørre deg om lov først. De må imidlertid gjøre det tydelig at du er tekstens forfatter, og lenke tilbake til bidraget når de gjør det. Fri gjenbruk betyr at tekstene får en Creative Commons-lisens CC-BY-SA-3.0.

Begrenset gjenbruk

Velger du begrenset gjenbruk, betyr det at leseren har færre rettigheter til å bruke tekstene dine utenfor denne nettsiden. De må spørre deg om lov før de kan kopiere, republisere og bygge videre på dem.

Kulturrådets anbefaling

Kulturrådet oppfordrer bidragsyterne til å å lisensiere bidragene sine med fri gjenbruk. Når bidrag kan gjenbrukes fritt, åpner det for at skoler, universiteter, høgskoler og mediehus kan inkludere dem bedre i undervisning og redaksjonelle produkter. Det gjør at kunnskapen om immateriell kulturarv kan spres til enda flere.