Moddigeavaheapmi du buktagiin

Don válljet ieš movt du teavsttat maid čálát galget moddigeavahuvvot eará lohkkiin. Don sáhtát válljet dán guovtti molssaeavttus:

  1. Friddja moddigeaveahepami
  2. Ráddjejuvvon moddigeavaheapmi

Buohkat sáhttet čatnat ja siteret du artihkkaliid friddja jearakeahttá álggos dus oažžut lobi, váikko goappáge molssaeavttu válljet, muhto go leat vuoigŋaduojár de leat dus muhtin rievttit iežat tekstii:

  • Dus lea dahkkivuoigatvuohta iežat teavsttaide beroškeahttá válljet go friddja dahje ráddjejuvvon moddigeavaheami.
  • Buohkat geat geavahit du teavsttaid olggobealde www.immateriellkulturarv.no fertejit almmuhit gii lea čálli dán artihkkalis.

1.Friddja moddigeavaheapmi

Jus válljet friddja moddigeavaheami, de attát lohkkái eanet rivttiid geavahit du teavsttaid olggobealde dán neahttasiiddu. Dát mearkkaša ahte sii sáhttet máŋget, ođđasit almmuhit ja lasihit dása jearakeahttá oažžut dus lobi. Sii fertejit gaskaboddosaččat čalmmustahttit ahte don leat teavstta čálli, ja čatnat ruovttoluotta buktagii. Friddja moddigeavaheapmi mearkkaša ahte teaksta oažžu Creative Commons-lisens CC-BY-SA-3.0.

2.Ráddjejuvvon moddigeavaheapmi

Jus válljet ráddjejuvvon moddigeavaheami, dát mearkkaša ahte lohkkin leat unnit rievttit geavahit du teavsttaid olggobealde dán neahttasiiddu. Sii fertejit jearrat dus lobi ovdal sáhttet máŋget, ođđasit almmuhit ja lasihit dasa.

Kulturráđi ávžžuhus

Kulturráđđi ávžžuha buvttadeddjiid lisensieret iežaset buktagiid friddja geavaheapmin. Go buktagiid sáhttá friddja moddigeavahit, de besset skuvllat, universitehtat, allaskuvllat ja mediaviesut fátmmastit dáid buorebut oahpahussii ja doaimmahuslaš buktagiidda. Dát mielddisbuktá ahte eahpeávnnaslaš kulturmáhttu sáhttá gilvojuvvo vel eanebuidda.