Kulturarvsdata i Norge

Andre nettsider med kulturarvsdata i Norge

I denne oversikten er det kun tatt med åpne kilder, dvs. nettsider og tjenester som er åpne for alle. I tillegg finnes det mange fagsystemer som brukes av ulike institusjoner og forvaltningen, som f.eks. Askeladden (kulturminneforvaltningen), Primus (mange museer), Asta (arkivene), m.fl

Arkivportalen

Arkivportalen er en nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoners kataloger. Her finner man informasjon om hvilke historiske arkiver og dokumenter som befinner seg i det mangfoldet av arkiver som finnes i Norge.

Digitalarkivet

Digitalarkivet er Arkivverkets kildenettsted – en tjeneste primært for tradisjonell tilgjengeliggjøring av innhold. De mest populære kildene er kirkebøker, folketellinger og panteregistre.

DigitaltMuseum

DigitaltMuseum er publikums inngang til digitaliserte museumssamlinger fra museene som sorterer under KUD. DigitaltMuseum inneholder både kunst- og kulturhistoriske data.

Kulturminnebilder

Et stort antall av Riksantikvarens kulturhistoriske bilder (ca 23.000) er digitalisert og gjort tilgjengelige i fotoarkivet Kulturminnebilder.

Kulturminnesøk

Kulturminnesøk er Riksantikvarens tjeneste med informasjon om over 150.000 kulturminner registrert i Askeladden, og har i tillegg opplysninger og bilder fra flere andre kilder og fra publikum. Brukere kan registrere egne kulturminner og laste opp egne bilder.

Kultursøk

Kultursøk er utviklet som en del av Webløft – bibliotekenes egen nettløsning ved Buskerud fylkesbibliotek. Kultursøk er laget for å samle flest mulig databaser med kulturhistorisk innhold fra Norge på ett sted. Kultursøk er både et nettsted og en plugin til nettsideløsningen WordPress CMS.

Lokalhistoriewiki

lokalhistoriewiki.no er en fag- og forskningswiki som drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI). Det er først og fremst frivillige som skriver artikler og laster opp bilder, og både faghistorikere og amatører er velkomne som bidragsytere. Wikien har lokal historie som ramme, men innenfor denne rammen er ingen temaer for sære, for små eller hverdagslige. Det du skriver om kan gjerne være så spesielt at du er den eneste som kunne skrevet om akkurat dette. Kanskje er det bare du som har kilder til materialet, enten det er et sangerdiplom fra loftet, en omsydd matrosdress fra kjelleren eller en gammel bakstedeie i nærmiljøet ditt.

Minner.no

Målet for Minner er en bred innsamling av kunnskap om menneskers liv før og nå. Nettstedet Minner gjør det lettere for museer og arkiv å samarbeide med privatpersoner om samfunnsdokumentasjon, samtidig som folk får mer direkte styring med beretningene de velger å dele med samfunnet via kulturinstitusjonene. Alle prosjektene i Minner har en solid kulturinstitusjon som prosjekteier og en navngitt fagperson har det redaksjonelle ansvaret for publiseringen i det enkelte prosjektet.

Nordic Safeguarding Practices

Dette er en nordisk nettside der folk kan dele informasjon om hvordan man kan arbeide med vern og videreføring av levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap. Nettsiden er ment å være en ressurs for utøvere og utøvermiljøene. Tanken er at eksemplene skal inspirere og gi folk ideer til hvordan man kan arbeide med vern og videreføring av immateriell kulturarv.  Nettsiden er åpen og folk kan dele informasjon og gode erfaringer.

Nasjonalbiblioteket

Nettbiblioteket (tidligere NBdigital) er inngangen til NBs digitale samlingsdata. Her finner man visningen av digitale objekter i alle medietyper, som for eksempel bøker, aviser, videoer, fotografi og kart.

Norske Gaardnavne – Oluf Rygh

Norske Gaardnavne ble utgitt i årene fra 1897 til 1924 etter manuskript utarbeidet av professor Oluf Rygh. Verket inneholder opplysninger som uttale og historisk skrivemåte for navnene til matrikkelgårdene i Norge. Det er blitt et standardverk for stedsnavn i Norge.

Norvegiana

Norvegiana er Kulturrådets verktøy for å gjøre kunst- og kulturdata lettere tilgjengelig som åpne data. Norvegiana er en database med tilhørende tjenester, med kulturdata fra arkiv, museer og andre kultur-institusjoner; fra i alt ca. 300 virksomheter eller avdelinger. Norvegiana inneholder 7,4 mill. poster totalt (per august 2016). Av dette er 1,9 mill. bilder, 16.000 lydklipp og 1.400 videoer.

NTNU Universitetsbibliotekets spesialsamlinger

NTNU Universitetsbibliotekets spesialsamlinger har sin opprinnelse i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Bibliotek som ble etablert i 1768, og biblioteket er med det landets eldste vitenskapelige bibliotek. Gjennom snart 250 år har biblioteket gjennom mottak av gaver og innkjøp bygd opp en samling av både regional, nasjonal og internasjonal betydning.  Samlingene består av manuskripter, bokhistoriske samlinger, brev, diplomer, kart, bilder og privatarkiver, og dette gir samlingene et mangefasettert bilde av kultur- og kunnskapshistorie.

oslobilder.no

oslobilder.no er en ren bildebase hvor du finner et bredt utvalg oslobilder. Blant disse finner du noen av de beste bildene fra institusjone Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Norsk Folkemuseum, Oslo byarkiv, Oslo Museum, Telemuseet, Norsk Teknisk Museum, DEXTRA Photo og Universitetsbiblioteket i Bergen.

UiB – Universitetsbibliotekets spesialsamlinger

Universitetsbibliotekets spesialsamlinger består av en stor billedsamling, manuskriptsamling, diplomer, kart, antikvariske boksamlinger og aviser, samt Språksamlingene, Faghistorisk Arkiv og Skeivt Arkiv. Samlingene er tilgjengelige for forskere, studenter, presse, forlag og andre med interesse for lokal- og kulturhistorie.

Universitetsmuseenes web-portal

De kulturhistoriske samlingene omfatter bla. foto, arkeologi og etnografi. Universitetsmuseene har også store naturhistoriske samlinger.