Márkomeannu

Márkomeannu er en samisk festival i Nordre Nordland og Sør-Troms som arrangeres i sommerhalvåret. Festivalen har en samisk profil som består av flere samiske kulturformer som eksempelvis joik, mattradisjoner, samisk fortellerkunst, duodji.

Skrevet av eirik@markomeannu.no. Sist oppdatert 20. oktober 2020. Vil du gjenbruke innholdet? Innholdet har fri gjenbruk

Om tradisjonen og kunnskapen

Márkomeannu er en samisk festival i Nordre Nordland og Sør-Troms. Den arrangeres hvert år. Festivalen har en ufravikelig samisk profil som består av flere samiske kulturformer som f.eks:
- Samisk musikk
- Joik
- Samisk fortellerkunst
- Duodji (samisk håndverk)
- Samisk mattradisjoner
- Formidling og utøvelse av tradisjonskunnskap (Árbediehtu)

Márkomeannu er en samisk festival som arrangeres hvert år i slutten av juli i Evenes kommune i Nordland og Skånland kommune i Troms. Det er en møteplass for samer.

Festivalen arbeider med å fremme og utvikle samisk kultur i Sápmi, og særskilt i Ofoten og Sør-Troms. Under festivalen formidles samisk musikk, joik, samisk kunst og samisk kultur i mange former. Festivalen har et eget barneprogram.

Festivalen avholder en rekke kurs, seminarer og annen kulturformidling under festivalen. Festivalprogrammet varierer fra år til år. På festivalen formidles samisk kultur i stort, som samisk fortellerkunst, joik og ulike typer musikk, mattradisjoner og samisk tro. Det blir også arrangert historievandring under arrangementet.

Festivalen er unik i og med at den har en ufravikelig samisk profil og at den formidler samisk kultur og kulturarv på en helhetlig måte.

Det er omfattende behov for bygninger, utstyr og personell for å drive festivalen. Uten ildsjelene, innsatsen fra de frivillige og ikke minst musikere, kunstnere og kulturbærere ville ikke festivalen blitt det den er i dag.

Festivalen arrangeres av samer, for samer. Samiske musikere, kunstnere og kulturbærere er del av programmet. Alle aldere er representert. Festivalen har besøkende fra alle de samiske områdene i Norge, Sverige og Finland, og dels også Russland.

Utøvere med høy kompetanse

Musikere, kunstnere og kulturbærere. I de siste årene hadde festivalen hatt besøk av Mari Boine, Niko Valkapää, Sofia Jannok, Ailu Valle, Ágy, Marja Mortensson og Jon Henrik Fjällgren. Festivalen er også kjent for å slippe til unge ukjente artister som senere etablert seg som musikere.

Kunnskapsoverføring

Formidling gjennom musikk, joik, utstillinger, seminarer og kurs.

Historisk bakgrunn

Márkomeannu er en samisk kultur- og musikkfestival som arrangeres i grenseområdet mellom Skånland kommune i Troms og Evenes kommune i Nordland i slutten av juli hvert år.

Festivalen har en klar samisk profil og ønsker å fremme markasamisk kultur samtidig som den ønsker å være en kulturaktør for hele Sápmi. Festivalen ble arrangert for syttende gang i 2016.

Til og med 2006 ble festivalen arrangert av ungdomsforeningen Stuornjárgga Sámenuorak, men fra og med 2007 ble den organisert av en egen festivalforening, Márkomeannu Searvi.

Festivalen ble de to første årene arrangert på Dyrskueplassen nært Evenes flyplass men har siden 2002 blitt arrangert på Gállogieddi samiske friluftsmuseum. Festivalen hadde 2500 besøkende i 2016.

Plan for videreføring

Márkomeannu skal fortsatt arbeide med å fremme samisk kultur. Festivalen arbeider kontinuerlig med å utvikle seg og vil også vurdere å utvide sine aktiviteter ellers i året, noe som avhenger av ressursene som festivalen har til rådighet.

Det vil bli spennende å følge med på hva som skjer med festivalen. Vi trenger oppdateringer- og høre mer om hvordan festivalen har utviklet seg - kanskje om to-tre år.

Kan du bidra med innhold til artikkelen? Foreslå bilder til bidraget eller foreslå forbedringer av tekst

Spørsmål og kommentarer

Legg igjen en kommentar