Gode vernepraksiser i Norden

NORDIC SAFEGUARDING PRACTICES er en ny nordisk nettside for deling av gode eksempler og mønsterpraksiser innen levende kulturarv.

Klikk deg inn på siden for å lære om tiltak knyttet til vern av immateriell kulturarv og hvordan de kan gjennomføres i praksis.

Den nye siden inneholder eksempler fra ulike land i Norden. De er valgt fordi de er viktige, vellykkede, banebrytende og/eller oppfinnsomme.

Målgruppe
Nettsiden er en ressurs for deg som er aktør eller utøver i feltet. Den skal inspirere og gi deg en mulighet til å løfte blikket og se hva som skjer utenfor eget tradisjonsområde – og egne landegrenser.

Eksempler
Noen verneprosesser lar seg gjennomføre med enkle grep, slik som The Story Atlas from Upper Kainuu (Finland), andre verneprosesser krever langvarig innsats. Programmene Land of Legends (Sverige), Oselvar boat – reframing a traditional learning process of building and use to a modern context (Norge) og det islandske Vitafélag er eksempel på det.

 

Neste års kystkulturfestival er lagt til Siglufjordur på Island

Dette er noen av mønsterpraksisene som finnes på siden. Per i dag er det i overkant av 20 eksempler. Det er en god start, men ikke mer. Dersom nettstedet skal ha en mening må det stadig oppdateres og fylles på med nye gode eksempler.

Søkefunksjoner
Nettsiden inneholder flere søkefunksjoner, der du kan velge mellom å søke på land, vernetiltak og kulturarv kategorier. Teksten er på engelsk. Det må den være for å kommunisere på tvers av ulike land i Norden.

 

Diskusjon i fjæra etter at praktiske forsøk med båter er gjennomført. Foto: Tore Friis-Olsen

Mål
I beste UNESCO-ånd er målet å samle og vise fram en så stor bredde av mønsterpraksiser som mulig, med Norden som utgangspunkt.

På sikt er målet at de øvrige nordiske land og assosierte landområder innlemmes i nettverket. Andre relevante land rundt Østersjøen vil også bli vurdert.

 

Mikael levendegjør historier i en barneskole i Småland, Sverige . Foto: Berätternätet Kronoberg

UNESCOs konvensjon
Nettsiden er inspirert av UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven og utviklet i tråd med denne. Det internasjonale Register of Good Safeguarding Practices er et av virkemidlene i konvensjonen. Mens UNESCO-registeret har hele verden som nedslagsområde, konsentrerer Nordic Safeguarding Practices seg om den nordiske regionen.

 

Bygda Dansar prosjekt “Akersarv”, Akershus 2017. Foto Thor Hauknes

Web address
www.nordicsafeguardingpractices.org

Prosjektstøtte
Prosjektet er finansiert med midler fra Norsk håndverksinstitutt og Kulturkontakt Nord